CHÍNH SÁCH

CHÍNH SÁCH KHOÁNG SẢN XUNG ĐỘT
 
Năm 2010, Đạo luật Dodd-Frank trở thành luật. Mục 1502, của Đạo luật, yêu cầu các công ty Hoa Kỳ giao dịch công khai phải tiết lộ việc sử dụng 'khoáng chất xung đột' cần thiết cho chức năng của sản phẩm của họ. Khoáng sản Xung đột đến từ Cộng hòa Dân chủ Congo và các nước xung quanh và bao gồm Thiếc, Vonfram, Tantali và Vàng (3TGs). Tại các khu vực này, hàng triệu người thợ mỏ bất kể tuổi tác, thậm chí có cả những đứa trẻ mới 10 tuổi, với đa số các công cụ là thủ công, đang phải kiếm sống bằng cách khai thác các nguồn tài nguyên này trong những môi trường độc hại và thiếu các tiêu chuẩn an toàn. Tuy vậy, điều đáng sợ hơn cả là tình trạng các nhóm vũ trang đang xâm chiếm và cướp bóc ở hầu hết các vùng giàu tài nguyên thiên nhiên này. Lượng tài nguyên này sau đó sẽ được các nhóm vũ trang đem trao đổi thông qua các phương pháp không chính thức, thường là bằng vàng với mức định giá rất cao. Từ số vàng này, những tổ chức tội phạm người Nga hoặc Ý có thể dễ dàng rửa chúng để đổi lấy tiền mặt hợp pháp trong nền kinh tế.
Nhất quán với niềm tin của chúng tôi về phẩm giá và sự tôn trọng đối với các cá nhân cũng như theo yêu cầu của các khách hàng, như đã được thể hiện trong các chính sách của chúng tôi về lao động; chúng tôi lo ngại về những lạm dụng nhân đạo liên quan đến việc khai thác các vật liệu này và việc tài trợ cho xung đột vũ trang sau đó. Do đó, chúng tôi cố gắng cung cấp các sản phẩm được sản xuất theo cách đạo đức, phù hợp với tín ngưỡng nhân đạo của chúng tôi và tuân thủ luật pháp tại các quốc gia mà chúng tôi hoạt động. Để thực hiện điều này, chúng tôi đã áp dụng các phương pháp sau:
Phối hợp với các nhà cung cấp để xác nhận việc sử dụng 3TG và các nguồn tiềm năng của các khoáng chất này;
Làm việc với các nhà cung cấp sản phẩm để hiểu nguy cơ xung đột khoáng chất được đưa vào thiết kế; và Mong đợi các nhà cung cấp của mình áp dụng các chính sách liên quan đến khoáng sản xung đột phù hợp với lập trường của công ty.
Để đạt được những mục tiêu này, trên cơ sở các
 “Hướng dẫn hoạt động thẩm tra của OECD về các chuỗi cung ứng khoáng sản có trách nhiệm từ các khu vực bị xung đột và rủi ro cao (OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas)”, Công ty Sena tech đã xây dựng chính sách chống khoáng sản xung đột theo bộ quy tắc ứng xử RBA cụ thể: Công ty cam kết không mua, sử dụng khoáng sản 3TG từ các nước có tranh chấp để sử dụng trong việc tạo ra sản phẩm của mình. Đảm bảo không cung cấp lợi ích tài chính trực tiếp hoặc gián tiếp cho các lực lượng vũ trang nhằm mục đích hủy hoại môi trường, xâm hại nhân quyền.

Công ty yêu cầu tất cả các nhà cung cấp không mua, sử dụng khoáng sản có nguồn gốc từ các khu vực tranh chấp, đồng thời yêu cầu nhà cung cấp thông báo yêu cầu này đến các nhà cung cấp nhỏ hơn, bao gồm toàn bộ các yếu tố như: nguồn gốc xuất xứ của khoáng sản, địa điểm luyện kim, kênh buôn bán, .. và phải chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của khoáng sản đó.

Nếu nhà cung cấp không cam kết không sử dụng khoáng sản xung đột hoặc không cung cấp thông tin thì sẽ xem xét hạn chế giao dịch hoặc ngừng giao dịch.

Công ty tiến hành tập huấn hằng năm về chính sách không sử dụng khoáng sản có nguồn gốc từ vùng xung đột để nhân viên hiểu và thực hiện.